Books

2014 Defending Democracy – Nordic and Global Diversities in Media and Journalism. Special Issue of Nordicom Review / Nordicom Information:
The special issue contains the keynote speeches by Natalie Fenton, Stephen Ward and Ib Bondebjerg. A number of the conference papers have been revised and edited to become articles. Together, the articles presented should give the reader an idea of the breadth and depth of current Nordic scholarship in the area.
Editors: Harald Hornmoen and Kristin Skare Orgeret

10671432_10152423836048282_3373284925922341831_n

Read it here!

2013 Fredskorpset. Edited with Roy Krøvel. Pax. 2013.

1940.Bokomslag_fil.200

Fredskorpset har spilt en viktig rolle i norsk bistandshistorie. Hvilken form for utviklingssamarbeid har Det norske Fredskorpset stått for – og praktisert? Og hva står Fredskorpset for i dag? I 1963 ble de første norske fredskorpsdeltakerne sendt til Uganda. I tiårene som fulgte reiste nordmenn på liknende oppdrag til land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fagfolk, gjerne unge, dro ut for å gjøre en innsats for land som var dårligere stilt enn det rike Norge. Den gang trodde mange nordmenn at god utvikling i fattige land skulle bygge på erfaringene fra velstandsutviklingen her hjemme. Men hvordan gikk det egentlig med ”fredskorpserne”? Trodde eller tvilte de på arbeidet de utførte? Klarte de å ivareta den opprinnelige ideen om gjensidig læring? Og hva betyr gjensidighet, likeverd og mangfold – i praksis? Etter at Det norske Fredskorpset ble opprettet, har det vært gjennom store endringer. Dagens Fredskorps utveksler unge mennesker mellom organisasjoner og bedrifter i Norge og utviklingsland. Verden ser ganske annerledes ut nå enn da Fredskorpset først ble etablert. Tankene om utvikling og bistand har også endret seg. I denne boken forteller aktørene om konkrete erfaringer fra norsk bistandsarbeid. Ulike stemmer, både erfaringsbaserte og analytiske, bidrar til et sammensatt bilde av Fredskorpsets historie og rolle i norsk bistandsarbeid.

Redaktører:  Kristin Skare Orgeret og Roy Krøvel, begge ved institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

2013 Norske Medier. Journalistikk, Politikk, Kultur. Capellen Damm, Høyskoleforlaget.

Mediene utgjør en sentral del av vårt dagligliv. De informerer, engasjerer, former, representerer, underholder, utfordrer og provoserer. Mediene ivaretar viktige funksjoner som ytringsfrihet, informasjonsflyt, myndighetskontroll, meningsutveksling og identitetsdannelse. De reflekterer og påvirker kulturen, politikken og samfunnsstrukturen vår.

Norske medier – journalistikk, politikk og kultur gir en innføring i det medievitenskapelige feltet og presenterer sentrale teorier, utfordringer, diskusjoner og utviklingstrekk. Aktuelle, empiriske eksempler står sentralt. Bidragene omfatter mediehistorie, journalistrollen, medieteknologi, krigsjournalistikk, offentlighetsbegrepet, politisk kommunikasjon, fjernsynsnyheter, filmnarratologi, retorikk, kulturanalyse og kjønnsperspektiver. Forfatterne er sentrale stemmer innen dagens norske medieforskning.

978-82-7634-957-3_medium

2012

Historier om verden. Utvikling og Miljø i globalt perspektiv redigert med Roy Krøvel, Cappelen Damm/ IJ Forlaget. 2012

Hva skal til for å gjøre unge journalister best mulig rustet til å skrive om globale utfordringer og muligheter? Gjennom to tiår har journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo blitt kurset i internasjonale perspektiver, miljø og utvikling før de la ut på feltreiser som har resultert i over 250 reportasjer fra hele verden. I Historier om verden er noen av de beste samlet.  Forfatterne tar utgangspunkt i sine spesialfelt og reflekterer over hva som skal til for å gjøre journalistutdanningen best mulig på dette området. I tillegg presenterer tolv faglærere sine tanker og erfaringer. I bokens andre del står journaliststudentenes egne reportasjer fra reisene sentralt, illustrert med foto.

8271473611

2010

Elisabeth Eide – det utålmodige mennesket. Sommeren 2010 fyller Elisabeth Eide 60 år. Dette festskriftet kaster lys over hennes sammensatte liv og virke og gjenspeiler hennes brede interessefelt. Bidragene spenner fra et knippe vitenskapelige artikler, til personlige betraktninger, dikt, en novelle, bilder og sangtekster. Samlet viser forfatterne mangfoldet i Elisabeth Eides innsats og engasjement som fagmenneske og privatperson, nasjonalt så vel som internasjonalt. Festskriftet er en hyllest til journalisten, forskeren, læreren, aktivisten, akademikeren, samfunnsdebattanten, den skjønnlitterære forfatteren, veilederen, samboeren, moren, kollegaen, reisefølget, vennen – til mennesket Elisabeth Eide.
9788274775039
2009
The Power of Communication. Kristin Skare Orgeret and Helge Rønning
The power of communication draws attention to the role of the media and communication in politics and development on the African continent. The role of the media in terms of social change in Africa is analysed and discussed here, through chapters examining experiences from Ethiopia, Mozambique, South-Africa, Uganda and Zimbabwe. Through a number of concrete analyses, a broad spectrum of significant topical issues are discussed: political trajectories and the media; the role of public broadcasters; journalistic practices; the rise of tabloids; the dynamics of the relation between the crisis in Zimbabwe and the media; the role of ICTs in processes of social and political change; how different media may influence development in different areas; and how new technologies are used, and by whom, in relation to Community Multimedia Centres and also diasporic media. All together, the book presents new insights into how different media provide spaces for political development, communication and change in Africa.
 9788274774544