Norske medier – journalistikk, politikk og kultur

 

Cappelen Damm, Høyskoleforlaget 2012, Kristin Skare Orgeret (red.)

Kristin Skare Orgeret: Innledning

Henrik G. Bastiansen: Massekommunikasjon på norsk

Audgunn Oltedal og Andreas Ytterstad: Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen.

Rune Ottosen: Krig- og fredsjournalistikk. Farer og utfordringer

Arne H. Krumsvik: Medieteknologi og strategier for journalistikk

Elisabeth Eide: Backlash i mediene? Journalistikk og kjønn

Helge Rønning: Den åpne samtalens rom. Om offentlighetsteorier

Tanja Storsul: Mediepolitikk

Toril Aalberg: Politisk kommunikasjon

Kristin Skare Orgeret: Fjernsynsnyheter. Form og funksjon

Tonje Vold:  Kulturanalyse og 22. juli

Birgitte Kjos Fonn, Kristin Skare Orgeret og Anne Hege Simonsen: Marginalisering og normalisering i norske kvinneblader

Audun Engelstad: Filmnarratologi

Thore Roksvold: Retorikk

Anne Hege Simonsen: Visuell kultur. Bilder, blikk, betydning

Advertisements