Dekke verden!

Dekke Verden!

Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen. Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. IJ Forlaget.

my contributions:

My contributions:

“Det lille ekstra – nyhetsredaksjonene og det transnasjonale”

“Godhetsregimet på tur– Bistandsjournalistikkens begrensninger” med E.Eide

“Vår mann i verden. NRKs korrespondentrolle i endring” med A.H. Simonsen