Det utålmodige mennesket

Elisabeth Eide – Det utålmodige mennesket

Redaktører: Kristin Skare Orgeret og Anne Hege Simonsen

Unipub Forlag, Oslo, 2010

Kristin Skare Orgeret og Anne Hege Simonsen:

Forord Elisabeth Eide –det utålmodige mennesket

Kristin Skare Orgeret og Anne Hege Simonsen:

Det empatiske er politisk – et rapsodisk essay om journalistikkens utfordinger i en global virkelighet